1.LEGE Nr. 269 din 16 iunie 2004
privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziŃionării de
calculatoare

2.HOTĂRÂRE Nr. 1294 din 13 august 2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziŃionării de
calculatoare

3.Nota MEN 36844 din19.03.2013.pdf