• Pentru anul școlar 2024-2025 vom funcționa după proiectul planului de școlarizare, cu 1 clasă pregătitoare la secția maghiară. Clasa pregătitoare va funcționa în clădirea Școlii Gimnaziale nr.1 Borla.
  • Inscrierea copiilor în clasa pregătitoare se va face la secretariatul unităţii conform calendarului aprobat de către M.E.C.