ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar
și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025