Venituri brute realizate de catre personalul unitatii conform art_ 33 din Legea 1572017 la data de 30_09_2023