1.LEGE Nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziŃionării de calculatoare 2.HOTĂRÂRE Nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziŃionării de calculatoare 3.Nota MEN 36844 din19.03.2013.pdf