Programul EURO 200 de achiziționare a unui calculator Elevii cu venituri lunare sub 150 lei pe membru de familie pot beneficia de ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 euro pentru un calculator. Părinții sau ocrotitorii legali ai elevilor care au dreptul de a beneficia de acest ajutor vor prezenta, la secretariatul școlii, următoarele documente doveditoare: • cerere tip • copie a certificatului de naștere (pentru elev) • copie a actului de identitate (pentru elev și părintele care completează cererea) • copii ale certificatelor de naștere și a actelor de identitate pentru ceilalți membri de familie • adeverințe de VENIT BRUT in luna MARTIE 2013, in original ( pentru părinți sau ocrotitori legali). Daca nu sunt angajați vor prezenta o declarație pe propria răspundere • adeverințe de elev/student pentru ceilalți frați sau surori in care sa se menționeze daca primesc sau nu primesc bursa si cuantumul acesteia pe luna MARTIE 2013 • adeverință Trezorerie că nu este privatizat • ancheta socială Solicitanții ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator sunt: unul dintre părinții elevului sau ocrotitorul legal. Termenul de depunere a dosarului, la secretariat, este de 21 APRILIE 2013.